Somen hyödyistä

Sosiaalisen median hyödyt

Sosiaalisen median hyödyt jäävät toisinaan melko vähälle huomiolle, jos keskitytään tarkastelemaan pelkästään sen huonoja puolia. Sosiaalinen media toimii kuitenkin tärkeänä apuna ja työkaluna monelle niin työssä, opiskeluissa kuin henkilökohtaisessa elämässä ja ihmissuhteissa. Tässä nykyaikaisessa verkostoitumisympäristössä on myös monia muita hyviä puolia, joita ei kannata unohtaa, vaan päinvastoin niistä kannattaa ottaa kaikki ilo ja hyöty irti. Lue listauksemme sosiaalisen median hyödyllisistä puolista ja katso, voisitko itse löytää uusia puolia sosiaalisen median käyttötottumuksiisi.

Sosiaalisen median hyödyt

Millaisia ovat sosiaalisen median hyödyt?

Sosiaalisen median avulla on mahdollista löytää inspiraatiota ja keinoja moneen hyödylliseen asiaan, kuten esimerkiksi terveellisen elämäntavan löytämiseen ja toteuttamiseen. Saatavilla oleva sisältö voi olla oivallinen tuki vaikkapa elämänmuutoksessa samalla, kun sieltä voi myös löytää muita samanhenkisiä ihmisiä.

Verkostoituminen onkin toinen sosiaalisen median mukanaan tuoma hyöty ja mahdollisuus. Samankaltaisten ihmisten kanssa kohtaaminen, yhteydenpito ja ajatusten vaihto onnistuu helposti sijainnista huolimatta, oli kyseessä sitten yhteinen elämäntaparemontti, tarkoitus muuten vain löytää uusia ystäviä ja kontakteja tai työelämään liittyvä verkostoituminen.

Ajan tasalla pysyminen kuuluu ehdottomasti sosiaalisen median hyviin puoliin, sillä kuulet välittömästi tärkeistä tapahtumista ja tiedotteista lähellä ja kaukana ilman, että tarvitsee jäädä odottelemaan päivää tai useampaa seuraavan lehden ilmestymistä.

Näkyvyyttä ja rikosten ratkontaa

Sosiaalisen median avulla esimerkiksi rikosten selvittäminen helpottuu, sillä poliisi pystyy etsimään silminnäkijähavaintoja tai vihjeitä tarvittaessa sen kautta nopeastikin. Näkyvyyden lisäämisen helppoudesta hyötyvät myös yritykset ja palveluntarjoajat, sillä asiakkaiden ja yritysten kohtaaminen ei koskaan ole ollut niin helppoa kuin nykyisin!

Internet Suomessa, jossa välimatkat voivat olla pitkiäkin, auttaa ehdottomasti ihmisiä ehkäisemään syrjäytymisen ja yksinäisyyden tuntua, sillä yhteys muihin ihmisiin on mahdollista löytää kotoakin käsin. Lisäksi välimatkoista huolimatta esimerkiksi opiskeluihin liittyvien tehtävien tekeminen ja ajatusten vaihtaminen muiden opiskelukavereiden kanssa on korvaamaton apu oppimisen tukemisessa ja oman osaamisen edistämisessä. Samalla sosiaalisen median ja internetin kautta voi löytää jos jonkinlaista itselle kiinnostavaa tietoa osaamisen ja tietämyksen lisäämiseksi. Nämä kaikki seikat tekevät sosiaalisesta mediasta lopulta varsin positiivisen ilmiön.