Netiketin ohjeet

Netiketti

Internet on täynnä monenlaisia sivustoja, joita käyttävät sadat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Internetin käytön tulisi olla kaikille mukavaa, turvallista ja hyödyllistä, minkä vuoksi on laadittu yleiset käyttäytymissäännöt eli netiketti. Tämä termi muodostuu sanoista netti ja etiketti, ja sillä tarkoitetaan epävirallisia kirjoittamattomia sääntöjä, jotka yhdistetään esimerkiksi sähköpostin, verkkosivujen sekä chattien käyttöön. Koska kyseessä on epäviralliset säännöt, löytyy netistä runsaasti eri sisältöisiä netikettejä. Voidaan kuitenkin katsoa, että niiden sisältö on pääpiirteittäin sama eli jokin yhteisymmärrys säännöissä vallitsee ja näitä on jokaisen netin käyttäjän hyvä noudattaa.

Netiketti

Netiketti on hyviä käyttäytymissääntöjä ja turvallisuuden lisäämistä

Netiketti koskee pääosin ihmisten välisessä kommunikoinnissa vallitsevia hyviä käyttäytymistapoja. Hyviin käytöstapoihin kuuluu olennaisesti yleinen kohteliaisuus ja ystävällisyys, muiden huomioon ottaminen sekä toisten kunnioittaminen. Kohteliasta ei tietenkään ole provosointi tai turhien riitojen tahallaan aiheuttaminen, joten sellaista on syytä välttää.

Netiketin tarkoitus on lisätä myös turvallisuutta Internetin käytössä, minkä vuoksi se sisältää muutamia hyviä kieltoja. Internetissä ei kannata paljastaa liikaa tietoja itsestään, kuten omaa osoitetta tai puhelinnumeroa, omia salasanoja tai liian henkilökohtaisia kuvia. Näiden neuvojen toivotaan tavoittavan alaikäiset, joiden on hyvä pyytää aikuisen apua aina tällaisissa tilanteissa.

Netiketti myös muistuttaa, etteivät kaikki ole Internetissä rehelliset ajatukset mielessään. On siis hyvä pitää mielessä, että jotkut saattavat provosoida toisia aivan tahallaan. Kaikki eivät myöskään puhu totta netissä, eikä kaikkea tietoa pidä uskoa vaan on hyvä muistaa aina lähdekritiikki sekä kriittisyys ylipäätään.

Kunnioittavaa toimintaa netissäkin

Yksi Internetin sekä hyvä että huono puoli on anonymiteetti. On hienoa, että netissä voi toimia halutessaan anonyymisti, mutta on muistettava, että jokainen käyttäjä on oikea ihminen ja ansaitsee tulla kohdelluksi kunnioittavasti. Ethän siis sano netissäkään mitään, mitä et voisi toiselle sanoa myös kasvotusten!

Vaikka moni on käyttänyt Internetiä lapsuudestaan lähtien, on internet Suomessa silti loppujen lopuksi tuore ilmiö. Netin sivustot ja kommunikointitavat muuttuvat koko ajan, ja uusia tapoja ihmisten väliseen kanssakäymiseen tulee alati, mikä valitettavasti tuo mukanaan myös uusia rikollisuuden mahdollisuuksia. Netiketti muistuttaakin myös lakien noudattamisesta ja viestintäsalaisuudesta. Esimerkiksi tekijänoikeudet pätevät netissäkin, eikä toisten viestien lukeminen tai toisten tietojärjestelmiin tunkeutuminen ole sallittua!